MUSTAFA KALAYCI

Belediyeler Yasası Ve Taşeron İşçiler

BASIN AÇIKLAMASI

(12 Ekim 2012 günü (Bugün) TBMM Genel Kurulunda gündeme getirilen konular hk.)

BİRİLERİNİN ŞAHSİ İHTİRASLARI UĞRUNA KONYA’YA YAZIK EDİLECEK

BU DÜZENLEMEYİ DESTEKLEYENLER, HESABINI ASLA VEREMEZLER.

Büyükşehir belediyelerine dair kanun ile Konya’ya yazık edilecektir.

Konya il özel idaresi kapatılmaktadır. 168 belde belediyemiz kapatılarak bu beldelerimizin mahalleleri ilçe belediyesine bağlanmakta, böylelikle her birinin tarihi ve şerefli bir geçmişi olan 168 beldemiz adıyla birlikte tarihe gömülmektedir.  584 köyümüz de mahalle haline getirilmektedir.

Bu durum mevcut köy ve beldelerimizin daha da boşalmasına yol açacak, göçü daha da hızlandıracaktır. Yüzölçümü birçok ülkeden daha büyük olan, bir ucundan öbür ucu 400 kilometreyi aşan Konya’da kamu hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanacaktır. Beldesindeki belediyesi kapatılan vatandaş sorununu, derdini kime anlatacak.

Bu Tasarı Konya’ya hiçbir şey vermemektedir. Ama Konya’dan çok şey götürecektir.

Geçen yıl KOP Bölge Kalkınma İdaresi kuruldu. Ancak, sözkonusu Tasarı ile kurulacak olan Yatırım İzleme ve Koordinasyon Merkezi KOP idaresinin yetkilerini almakta, hatta büyükşehir belediyesinin yetkilerini de kapsamaktadır. Bu durumda yaşanacak yetki çatışması ve karmaşıklık nedeniyle olan Konyaya olacak, Konyalıya olacak.

Ayrıca, mevcut büyükşehir belediyesi Konya merkezinde dahi, başta şehiriçi ulaşım olmak üzere yaşanan sorunların üstesinden gelememektedir. Nasıl olacak ta, Konya merkezden 150-200 km uzaktaki Taşkentin, Derebucağın, Çeltiğin, Kulunun, Halkapınarın mahalle yapılacak beldeleri ve köylerine yerel hizmetler sağlıklı olarak sunulabilecek.

Konyalılar kamu hizmetlerini yeterince ve zamanında alamayacağı gibi birçok mali külfet ile de karşı karşıya kalacaktır. Yeni veya yüksek oranlı vergi, resim, harç, katılım payı, aidat gibi birçok kanuni yükümlülüğe muhatap kalınacaktır. Bunlardan bazılarının 5 yıl süreyle uygulanmaması ya da indirimli uygulanması çare olmayacaktır. 584 köyümüz var. Artık suya para ödeyecek, emlak vergisi, çöp vergisi, katlım payı, oda aidatı gibi ödemelerle karşılaşacaktır. Konyalı bunları nasıl ödeyecek Hükümetin umurunda bile değil.

Hükümeti bu düzenlemeden vazgeçmeye çağırıyorum. Uyarıyorum. Birilerinin gizli emelleri, şahsi ihtirasları uğruna bu düzenlemeye destek verenler de bunun hesabını asla veremezler.

İL ÖZEL İDARESİ VE BELEDİYE ÇALIŞANLARI SÜRGÜN EDİLECEK

Bizzat sayın Başbakan’ın verdiği sözler boş çıkıyor.

2005 yılında Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü kapatılırken Sayın Başbakan, " İl Özel İdaresine devredilen işçilerin sadece işvereni değişecek bunun dışında başka bir sorun yaşamayacaklar. Kefili benim" demiştir.

Sayın Başbakan’ın bu sözlerine rağmen 2011 yılında çıkarılan 6111 sayılı Torba Kanun ile işçiler yerlerinden, yurtlarından edilmiş, işyerleri değiştirilmiştir. 

Şimdi de AKP Hükümeti 29 il özel idaresini ve 1.591 belde belediyesini kapatma ve yine işçileri sürgün etme hazırlığı içerisindedir. Ne oldu Başbakanın verdiği kefalete. Başbakanın kefaleti bu kadar ucuz mu?

Kapatılan il özel idareleri ve belde belediyelerindeki personelden ihtiyaç fazlası olarak belirlenenler havuza alınarak diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredilecek.

Yani İl özel idareleri ve belediye çalışanları yine sürgün edilecek, yine mağdur edilecektir.

TAŞERON İŞÇİLERİNE YİNE HİÇBİR HAK YOK

AKP iktidarının çalışma hayatı ile ilgili yaptığı uygulamalar ve çıkardığı tüm düzenlemeler hep çalışanların aleyhine olmuştur.

Ülkemizde yüz binlerce işçi, iş güvencesinden yoksun, uzun çalışma süreleri ve ağır çalışma koşullarında, çoğu asgari ücretin bile altında bir ücretle taşeron işçisi olarak çalıştırılmaktadır.

Sayın Çalışma Bakanı “taşeronluk kölelik gibi. Bu kabul edilemez.” diyor, sanki bu sömürü düzenini, bu kölelik sistemini uygulayanlar kendileri değil. Ortaçağ zihniyetini hortlatan, taşeronlaşmayı politikasının esası olarak uygulayan AKP Hükümetinin ta kendisidir.

Çalışma Bakanı taşeron işçileri konusunda çalışma yapıldığını söylüyor, ama ortada bir şey yok. Çalışma hayatına ilişkin önemli ve temel bir yasa görüşülüyor ama taşeron işçileri bu tasarıda yok sayılıyor. Hiçbir hak verilmiyor.